สารจากเอกอัครราชทูต ฉบับที่ 5

สารจากเอกอัครราชทูต ฉบับที่ 5

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ม.ค. 2567

| 463 view

                   พี่น้องชาวไทยที่รักครับ ขอโทษที่ผมหายหน้าไปเสียหลายฤดู จนกลับมาพบกันครั้งนี้ก็เป็นหน้าหนาวท้ายปีเก่าเข้าปีใหม่ ๒๕๖๗ ซึ่งเย็นยะเยือกกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาอย่างมากเลย ขอฝากพี่น้องดูแลร่างกายให้อบอุ่นไว้เสมอ ขออย่าได้เจ็บได้ไข้ รวมทั้งรักษาใจให้มีพลังเอาชนะอุปสรรคความหนาว ความไม่สะดวกในการทำงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่พวกเราคงมีเหมือน ๆ กัน คือฐานะชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ

                   เกือบหนึ่งปีที่ไม่เจอกับพี่น้องผ่านช่องทางนี้ มีพัฒนาการสำคัญในความสัมพันธ์ไทย-เกาหลีใต้ ไม่น้อย ที่คงต้องยกมาพูดเป็นลำดับต้นก็คือ ไม่นานภายหลังจากที่ไทยได้รัฐบาลใหม่ นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของเราก็ได้นัดพบหารือกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา สองฝ่ายได้เน้นย้ำการหาหนทางใหม่ ๆ เพื่อกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เช่น การจัดทำความตกลงส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (Economic Partnership Agreement) ระหว่างกัน ซึ่งเมื่อเสร็จลงก็จะช่วยให้สินค้าและบริการไทยมาขายในตลาดเกาหลีใต้ได้มากขึ้น นำการลงทุนจากเกาหลีใต้ไปไทยได้เพิ่มขึ้น ส่งเสริมการทำธุรกิจ การเดินทางและการท่องเที่ยวระหว่างกันให้ง่ายขึ้น เป็นต้น ทั้งนี้ รัฐบาลใหม่ของไทยยังได้กำหนดให้เกาหลีใต้เป็นหนึ่งในสิบประเทศเป้าหมายที่ไทยมุ่งเพิ่มพูนความร่วมมือเพื่อตอบโจทย์ความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวไทยให้ดีขึ้นกว่าเดิม

                   ปีที่ผ่านมายังเป็นปีแห่งการครบรอบ ๖๕ ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ใช้โอกาสดังกล่าวจัดกิจกรรมแนะนำศิลปวัฒนธรรม อาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ ในไทย อาทิ ในงานโซลเฟรนด์ชิปเฟสติวัล ไทยเฟสติวัล หรือแม้กระทั่งในงานวันชาติไทยที่เพิ่งผ่านไปและได้รับเกียรติจากผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงรวมชาติ (ซึ่งท่านเคยเป็นเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำไทย) มาเป็นแขกเกียรติยศ ก็เป็นอีกโอกาสที่เราได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าทางวัฒนธรรมของไทยเหล่านี้เพื่อให้สามารถต่อยอดไปสู่ความร่วมมือทางธุรกิจต่าง ๆ ได้กับทั้งชาวเกาหลีและชาวต่างชาติที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้จัดโรดโชว์และนำบริษัทไทยที่น่าเชื่อถือ เช่น ปตท. สายธุรกิจใหม่ ปตท. ค้าปลีก ฯลฯ มาแนะนำตัวและสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อมุ่งให้เศรษฐกิจไทยมั่งคั่งขึ้น และเกิดรายได้กระจายไปสู่พี่น้องชาวไทยเพิ่มขึ้น

                   นอกจากงานด้านเศรษฐกิจแล้ว พวกเรายังพยายามตอบโจทย์ความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวไทยในเกาหลีใต้ให้มีคุณภาพมากขึ้น ในปีที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินโครงการนำคณะแพทย์ชาวไทยมาให้บริการคำปรึกษาและการตรวจสุขภาพพี่น้องชาวไทยทั้งกายและใจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ เรายังได้ดำเนินโครงการกงสุลสัญจรออกไปให้บริการทำหนังสือเดินทาง บัตรประชาชน นิติกรณ์ต่าง ๆ แก่พี่น้องที่อยู่ห่างไกลออกไปจากกรุงโซลในพื้นที่ต่าง ๆ ถึง ๓ ครั้ง ซึ่งในปีใหม่ ๒๕๖๗ เราก็จะยังดำเนินโครงการบริการการแพทย์และกงสุลสัญจรเพื่อประโยชน์ของพี่น้องชาวไทยต่อไป ขอให้พี่น้องติดตามการประชาสัมพันธ์ของเราอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่พลาดบริการดังกล่าว

                   วันเวลาช่างผ่านไปรวดเร็ว ผมอยู่ทำงานที่เกาหลีใต้มาไม่เท่าไร ก็เกือบจะครบสองปีในอีกสองเดือนข้างหน้าแล้ว ยังคงสนุกกับการผลักดันงานอันหลากหลายต่าง ๆ ที่เริ่มงอกเงยแล้วให้เกิดผลจับต้องได้และเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวไทยมากขึ้น อย่างไรก็ดี ความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าที่พอคาดได้หรือที่คาดเดาไม่ได้เลยก็ถือเป็นธรรมดาของชีวิตทุกคน ผมได้รับมอบหมายงานใหม่ที่ต้องไปจากเกาหลีในไม่ช้า จึงขอกล่าวอำลาพี่น้องชาวไทยทุกคนในครั้งสุดท้ายนี้ ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามการทำงาน เป็นกำลังใจ และสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ของพวกเราชาวสถานเอกอัครราชทูตไทยมาโดยตลอด ขอพรพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองท่านให้ดำรงชีพด้วยสติ ให้ตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ในลู่ทางแห่งความเจริญขึ้น อย่าได้หลงออกนอกทางที่ท่านมุ่งหวังตั้งใจจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา โดยขอให้ท่านประสบสุขสำเร็จในปณิธานและความปรารถนาที่ดีงามนี้

                   แม้ว่าจะไม่มีครั้งหน้าให้พบกันอีกแล้ว แต่ประสบการณ์ที่ได้พบพูดคุยกับพี่น้องผ่านช่องทางนี้ ตลอดจนที่ได้รู้จักทักทายสนทนากันตัวเป็น ๆ ในพื้นที่และโอกาสอื่น ๆ จะอยู่ในความทรงจำที่ดีของผมตลอดไป

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

มกราคม ๒๕๖๗