ออท. นำทีมฝ่ายกงสุลและแรงงานไปให้บริการกงสุลสัญจรที่เมืองกิมแฮ และเยี่ยมพบหารือชุมชนไทยที่วัดไทยกิมแฮวิปัสสนา

ออท. นำทีมฝ่ายกงสุลและแรงงานไปให้บริการกงสุลสัญจรที่เมืองกิมแฮ และเยี่ยมพบหารือชุมชนไทยที่วัดไทยกิมแฮวิปัสสนา

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ค. 2567

| 120 view
เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๗ นายธานี แสงรัตน์ ออท. ณ กรุงโซล ได้นำ จนท. ฝ่ายกงสุลของ สอท. ณ กรุงโซล และ สนร. กรุงโซล ไปให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ที่ศูนย์ช่วยเหลือเมืองกิมแฮ จ.คย็องซังใต้ โดยมีนาย อิม จู แทก ผอ. ฝ่ายสวัสดิการ สำนักงานเขตเมืองกิมแฮและคณะให้การต้อนรับ และมีชาวไทยไปรับบริการประมาณ ๒๐๐ คน
ออท. ได้กราบนมัสการพระมหาสไว ญาณวิโร เจ้าอาวาสวัดไทยกิมแฮวิปัสสนาและเยี่ยมชมวัด รวมทั้งพบปะชุมชนไทยและตอบคำถามเกี่ยวกับการทำ นสดท. ซึ่งกรมการกงสุลจะส่งคณะไปร่วมรับทำ นสดท. ที่ค้างอยู่ในโอกาสแรก
ออท. แนะนำให้ชุมชนไทยรวมตัวกันให้เข้มแข็งเป็นองค์กรหรือสมาคมเพื่อให้ช่วยเหลือคนไทยด้วยกัน โดย สอท. จะให้คำแนะนำและสนับสนุน รวมทั้งจะประสานกับวัดไทยกิมแฮวิปัสนาเพื่อสนับสนุนและเข้าร่วมการจัดงานสำคัญของวัดและชุมชนไทยด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ