อัครราชทูตที่ปรึกษา ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมชมและให้กำลังใจนักกีฬาทีมฮอกกี้หญิงทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Donghae Women’s Asian Champion Trophy

อัครราชทูตที่ปรึกษา ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมชมและให้กำลังใจนักกีฬาทีมฮอกกี้หญิงทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Donghae Women’s Asian Champion Trophy

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 มิ.ย. 2565

| 618 view
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 นางพิมพ์พิรีย์ มณีรัตน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมชมและให้กำลังใจนักกีฬาทีมฮอกกี้หญิงทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Donghae Women’s Asian Champion Trophy 2021 จัดโดย Korea Hockey Association ที่ Donghae Reports Town จังหวัด Gangwon-do ระหว่างวันที่ 5 – 12 ธันวาคม 2564
 
ผู้ที่สนใจเข้าชมการแข่งขันฮอกกี้ และเป็นกำลังใจให้แก่นักกีฬาทีมชาติไทยที่สนามแข่งขัน ขอให้ปฏิบัติ ดังนี้
 
ลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยการส่งอีเมลไปที่ [email protected] โดยแจ้งวันที่ประสงค์เข้าชมการแข่งขัน ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) และแนบหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ครบโดส (หากมี) หมายเหตุ: ขอความร่วมมือลงทะเบียนอย่างน้อย 5 วันก่อนวันที่ประสงค์เข้าชมการแข่งขัน
 
เอกสารสำคัญสำหรับผู้เข้าชม – เมื่อได้รับการยืนยันจาก Korea Hockey Association ทางอีเมลแล้ว ก่อนเดินทางไปชมการแข่งขัน ขอให้นำหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ครบโดส (เอกสารสำเนา หรือรูปถ่ายในโทรศัพท์มือถือ) หรือ ผลตรวจ RT – PCR Test เป็นลบ(ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19) ซึ่งผลตรวจต้องออกไม่เกิน 48 ชม. ก่อนการแข่งขัน
 
ขอแนะนำผู้ที่สนใจเข้าชมการแข่งขันฮอกกี้แต่งกายให้อบอุ่นเพียงพอ เนื่องจากการแข่งขันจัดกลางแจ้ง และพยากรณ์อากาศแจ้งว่า อากาศจะหนาวเย็น
 
สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกไปรับชมการแข่งขันในสถานที่จริง ท่านสามารถรับชมการแข่งขันผ่าน Youtube ที่ http://bitly.ws/jP35 หรือแอปพลิเคชัน Watch.Hockey

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ