อัครราชทูตร่วมการประชุมความร่วมมือด้านมรดกทางวัฒนธรรมอาเซียน- สาธารณรัฐเกาหลี

อัครราชทูตร่วมการประชุมความร่วมมือด้านมรดกทางวัฒนธรรมอาเซียน- สาธารณรัฐเกาหลี

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ก.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ก.ค. 2567

| 47 view

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายบัญชา ยืนยงจงเจริญ อัครราชทูต/รองหัวหน้าสำนักงาน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตและคณะทูตอาเซียนในกรุงโซล ได้รับเชิญจาก Korea Heritage Service เข้าร่วมการประชุมอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีเรื่องความร่วมมือด้านมรดกทางวัฒนธรรมในหัวข้อ “อนาคตความร่วมมือฯ และความเป็นปึกแผ่นทางสังคมและวัฒนธรรม” จัดขึ้นที่โรงแรม Novotel ในกรุงโซล เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๓๕ ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี
ประเด็นของความร่วมมือประกอบด้วยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การเสริมสร้างขีดความสามารถและการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะส่งเสริมการท่องเที่ยวในอาเซียนและประเทศไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ