อัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานวัน Together Day ครั้งที่ ๑๗ และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสาธารณรัฐเกาหลี

อัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานวัน Together Day ครั้งที่ ๑๗ และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสาธารณรัฐเกาหลี

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ค. 2567

| 56 view
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายบัญชา ยืนยงจงเจริญ อัครราชทูต/รองหัวหน้าสำนักงาน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล แสดงความยินดีกับนายลี แจ ยู ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสาธารณรัฐเกาหลีในการจัดงานวัน Together Day ครั้งที่ ๑๗ ได้อย่างประสบความสำเร็จ
อัครราชทูตฯ ได้พบปะหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อขอความร่วมมือในการแก้ปัญหาคนไทยที่ได้รับการอนุมัติ K-ETA แล้วแต่ถูกปฏิเสธเข้าเมืองให้มีจำนวนลดลง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ