อัครราชทูตเข้าร่วมพิธีเปิดงานส่งเสริมผลไม้ไทย “Taste of Thailand 2022” จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล ร่วมกับห้างสรรพสินค้าฮุนได

อัครราชทูตเข้าร่วมพิธีเปิดงานส่งเสริมผลไม้ไทย “Taste of Thailand 2022” จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล ร่วมกับห้างสรรพสินค้าฮุนได

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 เม.ย. 2565

| 290 view
เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2565 นายบัญชา ยืนยงจงเจริญ อัครราชทูต เข้าร่วมพิธีเปิดงานส่งเสริมผลไม้ไทย “Taste of Thailand 2022” ที่ห้างสรรพสินค้าฮุนได สาขาโยอิโด จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล ร่วมกับห้างสรรพสินค้าฮุนได โดยนายชาง อู-ซ็อก Chief Manager ของห้างสรรพสินค้าฮุนได ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแก่อัครราชทูตและนางสาวชนัญญา พรรณรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 28 เม.ย. 2565 และมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และเพิ่มยอดจำหน่ายผลไม้ไทยในตลาดเกาหลีใต้
 
อัครราชทูตได้ขอบคุณห้างสรรพสินค้าฮุนไดที่ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล จัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายผลไม้ไทยที่ห้างสรรพสินค้าฮุนไดทั้ง 16 สาขา และแจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2565 เป็นต้นมา คนไทยและเกาหลีใต้สามารถกลับมาเดินทางท่องเที่ยวระหว่างกันได้ตามความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เป็นระยะเวลา 90 วัน จากเดิมที่เคยระงับไปในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คาดว่า จากนี้ไปจะมีประชาชนของทั้งสองประเทศแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันมากขึ้น รวมทั้งคาดว่าคนเกาหลีใต้จะนิยมรับประทานอาหารไทย และผลไม้ไทยมากขึ้นด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ