อัครราชทูตเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารคำ่เพื่อเป็นเกียรติแก่เลขาธิการ ปปง. และคณะ

อัครราชทูตเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารคำ่เพื่อเป็นเกียรติแก่เลขาธิการ ปปง. และคณะ

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 มิ.ย. 2565

| 675 view

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายบัญชา ยืนยงจงเจริญ อัครราชทูต ณ กรุงโซล ในฐานะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ พล.ต.ต. ปิยะพันธ์ ปิงเมือง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) และคณะ ในโอกาสที่เดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อเข้าร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ 20 ปีหน่วยข่าวกรองทางการเงินแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Korean Financial Intelligence Unit: KoFIU) และประชุมหารือกับทาง KoFIU ระหว่างวันที่ 21 - 26 พฤศจิกายน 2564 เรื่องการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการกำกับดูแลสินทรัพย์เสมือน

 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ