อัครราชทูต ณ กรุงโซล พบหารือกับอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

อัครราชทูต ณ กรุงโซล พบหารือกับอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ก.ย. 2565

| 56 view
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 นายบัญชา ยืนยงจงเจริญ อัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้พบหารือกับ นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเสริมสร้างเครือข่ายหญิงไทยในสาธารณรัฐเกาหลี ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล
 
ในโอกาสนี้ อัครราชทูตได้สรุปภาพรวมสถานการณ์แรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลีและแนวทางของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการให้ความช่วยเหลือหญิงไทยที่ตกทุกข์ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาแรงงานสตรีไทยที่ทำงานโดยผิดกฎหมายในสาธารณรัฐเกาหลี รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของงานที่ถูกกฎหมาย สิทธิของแรงงานสตรี และการส่งเสริมให้แรงงานสตรีไทยเตรียมความพร้อมในการปรับตัวเข้ากับสังคมและวัฒนธรรมในสาธารณรัฐเกาหลีในระหว่างการสมัครเป็นแรงงานถูกกฎหมายภายใต้ระบบการจ้างแรงงาน (EPS)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ