อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ร่วมกล่าวเปิดงานโรดโชว์ของ Thailand Privilege Card

อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ร่วมกล่าวเปิดงานโรดโชว์ของ Thailand Privilege Card

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ธ.ค. 2565

| 323 view

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2565 นายบัญชา ยืนยงจงเจริญ อัครราชทูต ได้เข้าร่วมและกล่าวเปิดงาน "Thailand Privilege Card Roadshow in Korea" จัดโดยบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ณ โรงแรม Park Hyatt กรุงโซล โดยมีนายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว และรักษาการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ร่วมกล่าวเปิดด้วยและมีกลุ่มนักธุรกิจ นักลงทุนและนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้รวมทั้งสื่อมวลชนเข้าร่วมงานทั้งสิ้นราว 80 คน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบการสัมมนาเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์บัตร Thailand Privilege Card และประชาสัมพันธ์โครงการ Flexible Plus Program ให้กับผู้เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ ปัจจุบันมีชาวเกาหลีใต้เป็นสมาชิกผู้ถือบัตร Thailand Privilege กว่า 1,000 คน จัดอยู่ใน 5 อันดับแรกจากทั่วโลก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ