อัครราชทูต สอท. ณ กรุงโซล เข้าพบหารือกับผู้บังคับการ สตม. ภาคใต้ของกรุงโซล

อัครราชทูต สอท. ณ กรุงโซล เข้าพบหารือกับผู้บังคับการ สตม. ภาคใต้ของกรุงโซล

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ก.ย. 2565

| 64 view

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. นายบัญชา ยืนยงจงเจริญ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้เข้าพบหารือกับนาย Kim Ki-young ผู้บังคับการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภาคใต้ของกรุงโซล ณ สำนักงาน ตม.ฯ เกี่ยวกับระเบียบเรื่องการพำนักในเกาหลีใต้ของชาวไทย และการต่ออายุการตรวจลงตรา ในโอกาสนี้ อัครราชทูตบัญชาฯ ได้กล่าวขอบคุณ สตม.ภาคใต้ ของกรุงโซล ที่ได้ให้บริการแก่คนไทยจำนวน 670 คนที่ปัจจุบันพำนักและศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอาณาของสำนักงานฯ เป็นอย่างดี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ