อัครราชทูต เข้าร่วมกับคณะกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ นำโดยนายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอธิบดีกรมการกงสุล เข้าเยี่ยมคารวะ นาย Jung Yung-soo อธิบดีกรมกิจการคนเกาหลีใต้โพ้นทะเลและการกงสุล

อัครราชทูต เข้าร่วมกับคณะกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ นำโดยนายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอธิบดีกรมการกงสุล เข้าเยี่ยมคารวะ นาย Jung Yung-soo อธิบดีกรมกิจการคนเกาหลีใต้โพ้นทะเลและการกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ต.ค. 2565

| 476 view

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 นายบัญชา ยืนยงจงเจริญ อัครราชทูต เข้าร่วมกับคณะกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ นำโดยนายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอธิบดีกรมการกงสุล เข้าเยี่ยมคารวะ นาย Jung Yung-soo อธิบดีกรมกิจการคนเกาหลีใต้โพ้นทะเลและการกงสุล ณ อาคารศูนย์ราชการในกรุงโซล ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมความร่วมมือด้านกงสุลระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและประสบการณ์ด้านการรับรองเอกสารแบบ Apostille ของสาธารณรัฐเกาหลี รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการเข้าเมืองของคนไทยที่จะเดินทางเข้ามาในสาธารณรัฐเกาหลี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ