อัครราชทูต เข้าร่วมงาน Show Festival จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยปูซานภาษาและกิจการต่างประเทศ ที่นครปูซาน

อัครราชทูต เข้าร่วมงาน Show Festival จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยปูซานภาษาและกิจการต่างประเทศ ที่นครปูซาน

15 พ.ย. 2564

40 view
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายบัญชา ยืนยงจงเจริญ อัครราชทูต ในฐานะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พร้อมด้วยผู้อำนวยเขตคึมจอง และนายกสมาคมร้านค้าถนนคึมแซม ได้รับเชิญจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยปูซานภาษาและกิจการต่างประเทศ เข้าร่วมงาน Show Festival ที่ถนนคึมแซม เขตกึมจอง นครปูซาน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลี ให้แก่ชาวเมืองนครปูซาน ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาถนนใกล้บริเวณมหาวิทยาลัยฯ ด้วยการปรับภูมิทัศน์เป็นถนนอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยการจัดการแสดงวัฒนธรรม และเปิดคูหาขายอาหาร และของชำร่วย และกิจกรรมจับฉลากบนถนนสายดังกล่าว
ในโอกาสนี้ อัครราชทูต ได้กล่าวแสดงความยินดีกับการจัดงาน Show Festival และขอบคุณมหาวิทยาลัยฯ ที่ให้ความสำคัญด้านการสอนภาษาไทย และเผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะเป็นกำลังสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป พร้อมนี้ อัครราชทูต ได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมงานทราบว่า ประเทศไทยได้เปิดให้คนที่เดินทางจาก 63 ประเทศ (รวมทั้งสาธารณรัฐเกาหลี) ที่ได้รับวัคซีนครบโดส สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัวตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นมา จึงขอเชิญชวนให้ชาวเกาหลีใต้เดินทางไปเที่ยวประเทศไทยต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ