อัพเดตเที่ยวบินกลับไทยเดือน ต.ค. 63

อัพเดตเที่ยวบินกลับไทยเดือน ต.ค. 63

24 ก.ย. 2563

4,140 view

ในวันที่ 24 ก.ย. 2563 สถานทูตฯ จะเริ่มติดต่อผู้ที่ได้ลำดับคิวที่ 1 - 200 ซึ่งจะมีสิทธิเดินทางกลับไทยในวันที่ 8 ต.ค. 63

ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบลำดับคิวกลับไทยล่าสุดได้ที่ https://dcaregistration.mfa.go.th/khonthai/qcheck

 

Flight_oct_2020

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ