อุปทูตฯ ณ กรุงโซล ส่งเสริมความสัมพันธ์กับสภาเมืองเพื่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมแห่งชาติของสาธารณรัฐเกาหลี

อุปทูตฯ ณ กรุงโซล ส่งเสริมความสัมพันธ์กับสภาเมืองเพื่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมแห่งชาติของสาธารณรัฐเกาหลี

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 เม.ย. 2567

| 94 view
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นายบัญชา ยืนยงจงเจริญ อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้รับเชิญจากนาย Kim Byung-Soo นายกเทศมนตรีเมือง Gimpo ในฐานะประธานของสภาเมืองเพื่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมแห่งชาติของสาธารณรัฐเกาหลี เข้าร่วมการประชุมระหว่างงานเลี้ยงอาหารกลางวันกับคณะทูตานุทูต ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรม Lotte กรุงโซล
 
การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างคณะทูตานุทูต และสภาเมืองเพื่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมแห่งชาติ และนายกเทศมนตรีเมืองต่างๆ ในสาธารณรัฐเกาหลี ที่มีคนต่างชาติพำนักอยู่เป็นจำนวนมาก ในการส่งเสริมสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ