อุปทูตเข้าร่วมพิธีเข้ารับตำแหน่งของประธานสมาคมผู้นำเข้าสาธารณรัฐเกาหลีคนใหม่

อุปทูตเข้าร่วมพิธีเข้ารับตำแหน่งของประธานสมาคมผู้นำเข้าสาธารณรัฐเกาหลีคนใหม่

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 มี.ค. 2565

| 174 view
เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2565 นายบัญชา ยืนยงจงเจริญ อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เข้าร่วมพิธีเข้ารับตำแหน่งของนายคิม บยอง-กวัน ประธานสมาคมผู้นำเข้าสาธารณรัฐเกาหลี (KOIMA) คนใหม่ จัดโดยสมาคมผู้นำเข้าสาธารณรัฐเกาหลี ณ โรงแรม Westin Josun กรุงโซล โดยนายคิมฯ ได้เน้นย้ำว่าสมาคมฯ จะทำงานใกล้ชิดกับนักการทูตในสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อส่งเสริมเครือข่ายระหว่างประเทศ และจะปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุปทานโดยการดึงดูดผู้ผลิตสินค้าจำหน่ายรายใหม่จากทั่วโลก อนึ่ง ในปี 2564 มูลค่าการค้าทวิภาคีระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีสูงถึง 15,801.78 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสินค้าที่ไทยส่งออกไปสาธารณรัฐเกาหลีมากที่สุด ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป เครื่องคอมพิวเตอร์ (รวมอุปกรณ์และส่วนประกอบ) ผลิตภัณฑ์ยาง แผงวงจรไฟฟ้า และไม้และผลิตภัณฑ์ไม้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ