อุปทูต ณ กรุงโซลให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระหว่างเยือนสาธารณรัฐเกาหลี

อุปทูต ณ กรุงโซลให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระหว่างเยือนสาธารณรัฐเกาหลี

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 มี.ค. 2567

| 153 view

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 นายบัญชา ยืนยงจงเจริญ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซลได้ให้การต้อนรับและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำในลักษณะ working dinner เพื่อเป็นเกียรติแก่นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะ ในโอกาสเดินทางมาราชการที่สาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่ 11 – 14 มีนาคม 2567 เพื่อเข้าร่วมการประชุมหารือเรื่องการขยายตลาดแรงงานไทยทุกประเภทกับรัฐมนตรีว่ากระทรวงการจ้างงานและแรงงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลี และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดคยองกี การหารือกับผู้ประกอบการอู่ต่อเรือ การหารือกับผู้แทนบริษัทซัมโฮและตรวจเยี่ยมแรงงานที่ไซต์งานก่อสร้างของบริษัทซัมโฮ ณ เมืองอินชอน และศึกษาดูงานที่สำนักงานสวัสดิการแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ