อุปทูต ณ กรุงโซล ขอรับทราบแนวทางการให้บริการรับยื่นคำร้องทำหนังสือเดินทางเล่มที่สองผ่านระบบออนไลน์จากกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

อุปทูต ณ กรุงโซล ขอรับทราบแนวทางการให้บริการรับยื่นคำร้องทำหนังสือเดินทางเล่มที่สองผ่านระบบออนไลน์จากกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 เม.ย. 2567

| 486 view
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 นายบัญชา ยืนยงจงเจริญ อุปทูตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล และนางกันติชา ไหลเจริญกิจ กงสุล พร้อมด้วยนางสาววิชญา สินธุเสน ผู้อำนวยการกองหนังสือเดินทางและทีมเจ้าหน้าที่กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในรูปแบบ Hybrid Meeting ภายใต้หัวข้อ การยื่นขอรับคำร้องทำหนังสือเดินทางเล่มที่สองขึ้นไปทางระบบออนไลน์ (Passport Renewal Online Application Service) ซึ่งจัดขึ้นโดยนายยู ดงวอน ผู้อำนวยการกองหนังสือเดินทางและทีมงานจากกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุลและความปลอดภัย กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
 
ทั้งนี้ หากในอนาคต กระทรวงการต่างประเทศเปิดให้บริการระบบรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มที่สองขึ้นไปทางระบบออนไลน์แล้ว คาดว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกให้คนไทยในต่างแดนทำหนังสือเดินทางได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ