อุปทูต ณ กรุงโซล พบหารือกับประธานหอการค้าเกาหลีใต้-ไทย

อุปทูต ณ กรุงโซล พบหารือกับประธานหอการค้าเกาหลีใต้-ไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 เม.ย. 2567

| 72 view

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 นายบัญชา ยืนยงจงเจริญ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พร้อมด้วยนายนิธิพัฒน์ วัฒนสุวกุล ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ได้พบหารือกับนายคิม จอง-มิน ประธานหอการค้าเกาหลีใต้-ไทย พร้อมคณะ ทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในหลายประเด็นที่สำคัญ อาทิ สถานการณ์ด้านแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี ลู่ทางการส่งแรงงานไทยเข้ามาทำงานเป็นแรงงานตามฤดูกาลในสาธารณรัฐเกาหลีให้เพิ่มมากขึ้น การจัดตั้งสมาคมขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในสาธารณรัฐเกาหลี และการริเริ่มจัดตั้งสมาคมนักธุรกิจไทยในสาธารณรัฐเกาหลี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ