อุปทูต ณ กรุงโซล พบหารือกับรองเสนาธิการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล

อุปทูต ณ กรุงโซล พบหารือกับรองเสนาธิการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 เม.ย. 2567

| 193 view

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายบัญชา ยืนยงจงเจริญ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้พบหารือกับ พันเอก วรดร วรกิตติเดชากร รองเสนาธิการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลพร้อมด้วยคณะ โดยผู้แทนคณะศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การอพยพคนไทยจากสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลเมื่อช่วงปลายปี 2566 ที่ผ่านมา ขณะเดียวกันทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับการเตรียมแผนอพยพคนไทยกรณีฉุกเฉินในสาธารณรัฐเกาหลีอีกด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ