อุปทูต ณ กรุงโซล พบหารือกับเลขาธิการมูลนิธิแรงงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Labor and Employment Service – KLES)

อุปทูต ณ กรุงโซล พบหารือกับเลขาธิการมูลนิธิแรงงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Labor and Employment Service – KLES)

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 เม.ย. 2567

| 360 view
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 นายบัญชา ยืนยงจงเจริญ อุปทูตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พร้อมด้วยนายนิธิพัฒน์ วัฒนสุวกุล ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงานและนางกันติชา ไหลเจริญกิจ กงสุล ได้พบหารือกับนายคิม แทฮวัน เลขาธิการมูลนิธิแรงงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมคณะ ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวการร่วมกันจัดทำสายด่วนเพื่อให้คำปรึกษาแก่แรงงานแบบถูกกฎหมาย เกี่ยวกับปัญหาสืบเนื่องจากการจ้างงาน อาทิ (1) กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง และ (2) กรณีที่ลูกจ้างประสบอุบัติเหตุร้ายแรงจากการทำงาน
 
ในโอกาสนี้ KLES ได้เชิญผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้แก่แรงงานไทย และประชาสัมพันธ์แนวทางในการแก้ไขปัญหาจากการจ้างงานให้แรงงานไทยรับทราบที่ศูนย์ฝึกอบรมแรงงานของ KLES ที่เมืองยอจูด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ