อุปทูต ณ กรุงโซล พบหารือกับ ผอ. กองสารเสพติด (อัยการอาวุโส) สนง.อสส. ของสาธารณรัฐเกาหลี

อุปทูต ณ กรุงโซล พบหารือกับ ผอ. กองสารเสพติด (อัยการอาวุโส) สนง.อสส. ของสาธารณรัฐเกาหลี

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 เม.ย. 2567

| 63 view

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายบัญชา ยืนยงจงเจริญ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้พบหารือกับนายปาร์ค คยองซบ ผู้อำนวยการกองสารเสพติด (อัยการอาวุโส) สำนักงานอัยการสูงสุดสาธารณรัฐเกาหลีพร้อมด้วยคณะ ทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทย และสาธารณรัฐเกาหลี การส่งเสริมความร่วมมือและมาตรการการป้องกันมิให้ชาวไทยเข้ามาทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในสาธารณรัฐเกาหลี เช่น การประกาศเตือนชาวไทยที่จะเดินทางมาหรือพำนักในสาธารณรัฐเกาหลี ให้ทราบถึงบทลงโทษเกี่ยวกับการลักลอบนำเข้ายาเสพติดเข้ามาในสาธารณรัฐเกาหลี ที่จัดทำขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซลและกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการหาแนวทางลดจำนวนชาวไทยที่พำนักอย่างผิดกฎหมายในสาธารณรัฐเกาหลี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ