อุปทูต ณ กรุงโซล ร่วมคณะของอธิบดีกรมการกงสุล เข้าพบผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สาธารณรัฐเกาหลี

อุปทูต ณ กรุงโซล ร่วมคณะของอธิบดีกรมการกงสุล เข้าพบผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สาธารณรัฐเกาหลี

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 เม.ย. 2567

| 85 view
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 - 16.30 น. นายรุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุล พร้อมด้วยนายบัญชา ยืนยงจงเจริญ อุปทูต ณ กรุงโซล ได้พบหารือกับนาย Lee, Jae Yoo ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสาธารณรัฐเกาหลี และนาย Kim, Jeong Do อธิบดีกรมนโยบายตรวจคนเข้าเมือง ณ สำนักงานใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองสาธารณรัฐเกาหลี โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการส่งเสริมความร่วมมือในการตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งรวมถึงชาวไทยที่พำนักในสาธารณรัฐเกาหลีอย่างผิดกฎหมาย K-ETA การส่งผู้ประสานงานตรวจคนเข้าเมืองของสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อปฏิบัติงานในไทย นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมแรงงานไทยถูกกฎหมายในสาธารณรัฐเกาหลี โดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรม ก่อสร้าง เกษตร และการบริการ รวมถึงกลุ่มแรงงานมีฝีมือ
 
ทั้งนี้ ปัจจุบัน มีคนไทยอาศัยอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลี ประมาณ 200,000 คน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ