อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Mekong – ROK Post COVID-19, Mutual Exchange Recovery

อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Mekong – ROK Post COVID-19, Mutual Exchange Recovery

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 มิ.ย. 2565

| 671 view

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายบัญชา ยืนยงจงเจริญ อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกลุ่มแม่น้ำโขงในสาธารณรัฐเกาหลี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแม่โขง - สาธารณรัฐเกาหลี ภายหลังโควิด – 19 : การฟื้นฟูการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน ภายใต้หัวข้อ: นับจากโรคโควิด – 19 ระบาด สู่การฟื้นคืนสู่สภาพปกติ :  ลู่ทางในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลีในด้านสังคมและวัฒนธรรม เพื่อเฉลิมฉลอง    ปีแห่งการแลกเปลี่ยนระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีกับประเทศลุ่มน้ำโขง (ปี 2564-2565)  จัดขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี ที่โรงแรม Westin Josun ในกรุงโซล

การประชุมเชิงปฏิบัติการมี ฯพณฯ นาย Seung-Bae Yeo รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เป็นประธาน และเน้นหารือใน 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม (2) การส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาแบบออนไลน์ (E-Learning) และ (3) การส่งเสริม ด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิกลุ่มแม่น้ำโขง และสาธารณรัฐเกาหลี  ในโอกาสนี้ กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสมาชิกลุ่มแม่น้ำโขง และสาธารณรัฐเกาหลี เข้าร่วม เพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือในหัวข้อดังกล่าวที่เป็นไปได้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ