เที่ยวบินกลับไทยในเดือน ธ.ค. 63

เที่ยวบินกลับไทยในเดือน ธ.ค. 63

1 ธ.ค. 2563

600 view
ประกาศ ✈️ เที่ยวบินกลับไทยในเดือน ธ.ค. 63 แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับสถานที่กักตัว (กักตัวในสถานที่ที่รัฐกำหนด - State Quarantine (SQ))
✅ ท่านใดที่ลงทะเบียนไว้แล้วจะได้คิวเดิม ไม่มีการเสียคิว
✅ สำหรับเที่ยวบินวันที่ 3 ธ.ค. 63 สถานทูตเรียกคิว 1-180 เนื่องจากเผื่อ 20 ที่ไว้ให้ผู้ที่ป่วยสาหัส/ตั้งครรภ์/หรือมีความจำเป็นเร่งด่วนในการเดินทาง
รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียน https://bit.ly/2J7F3U5
Image may contain: text