เที่ยวบินกลับไทยในเดือน ม.ค. 64

เที่ยวบินกลับไทยในเดือน ม.ค. 64

23 ธ.ค. 2563

641 view
ประกาศ ✈️ เที่ยวบินกลับไทยในเดือน ม.ค. 64 สำหรับคนไทยที่ประสงค์จะกักตัวในสถานที่กักตัวของรัฐ (ไม่เสียค่าที่พักเอง) โดยสถานทูตจะประกาศเรียกคิวของผู้มีสิทธิ์เดินทางให้ทราบต่อไป
สถานทูตตระหนักดีว่ายังมีคนไทยที่มีความประสงค์เดินทางกลับไทยอีกจำนวนมาก หากสถานทูตได้รับการจัดสรรเที่ยวบินเพิ่มเติมหรือได้รับอนุมัติจำนวนผู้โดยสารในแต่ละเที่ยวบินเพิ่ม จะรีบแจ้งให้ทุกท่านทราบต่อไป
No photo description available.
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ