เปิดชม Busan Eco-Delta Smart City โครงการเมืองอัจฉริยะนำร่องแห่งชาติของเกาหลีใต้ บริหารทรัพยากรน้ำหมุนเวียน พร้อมเทคโนโลยีพัฒนาความยั่งยืนของเมือง เช่น หมู่บ้านอัจฉริยะ Urbantech House

เปิดชม Busan Eco-Delta Smart City โครงการเมืองอัจฉริยะนำร่องแห่งชาติของเกาหลีใต้ บริหารทรัพยากรน้ำหมุนเวียน พร้อมเทคโนโลยีพัฒนาความยั่งยืนของเมือง เช่น หมู่บ้านอัจฉริยะ Urbantech House

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ก.ย. 2565

| 1,818 view