เลขาธิการศูนย์อาเซียน - เกาหลี (ASEAN - KOREA Center - AKC) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

เลขาธิการศูนย์อาเซียน - เกาหลี (ASEAN - KOREA Center - AKC) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

30 เม.ย. 2564

36 view

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2564 เอกอัครราชทูต คิม แฮ ยอง เลขาธิการศูนย์อาเซียน - เกาหลี (ASEAN - KOREA Center - AKC)ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ขอบคุณศูนย์ AKC ที่ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือด้านภายใต้แผน ASEAN Masterplan on Connectivity และขอให้ศูนย์ AKC พิจารณาเน้นเรื่องความร่วมมือด้านการดึงดูดการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC ของไทย การสนับสนุนโมเดลเศรษฐกิจ Bio Circular Green Economic Model และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วย ซึ่งเลขาธิการศูนย์ฯ รับทราบและแจ้งว่าได้บรรจุความร่วมมือด้านสาธารณสุขและ Bio-health ที่ฝ่ายไทยเคยหยิบยกลงในเนื้อหาโครงการ/กิจกรรมของศูนย์ฯ ในปีนี้ และอาจปรับเนื้อหาของโครงการ/กิจกรรมในปีนี้ให้สอดคล้องกับข้อเสนอของฝ่ายไทย

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ