เอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนประจำกรุงโซลเชิญชวนผู้บริหาร LS Group ขยายการลงทุนในอาเซียน

เอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนประจำกรุงโซลเชิญชวนผู้บริหาร LS Group ขยายการลงทุนในอาเซียน

23 เม.ย. 2564

49 view
เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2564 นางสาวรมณี คณานุรักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนประจำกรุงโซล ได้เข้าพบนาย Christopher Koo ประธานเครือบริษัท LS Group และประธานสมาคมการค้าระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Korea International Trade Association) และร่วมหารือกับนาย Ken Lee รองประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LS Group และกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของ LS Group เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการลงทุนของ LS ในอาเซียน
ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงโซล ได้กล่าวขอบคุณสำหรับ
ความร่วมมือจาก LS ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง พลังงานไฟฟ้าสะอาด และระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมการผลิตในอาเซียน โดยเฉพาะการวางระบบอาณัติสัญญาณของโครงการรถไฟของไทยหลายโครงการ ทั้งนี้ โดยที่รัฐบาลไทยส่งเสริมรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) และอาเซียนผลักดันการสร้างความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อภายในภูมิภาค ซึ่งล้วนสอดคล้องกับเป้าหมายของ LS ในการพัฒนารูปแบบอุตสาหกรรมด้วยระบบอัจฉริยะที่ยั่งยืน จึงเล็งเห็นถึงศักยภาพในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างอาเซียนและ LS โดยเฉพาะเพื่อร่วมกันฟื้นฟูเศรษฐกิจของภูมิภาคจากผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 โดยภายหลังการกล่าวเปิด ผู้แทนของ LS ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ในอาเซียน และเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนได้กล่าวเชิญชวนให้ LS พิจารณาขยายการลงทุนในประเทศของตน
 
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ