เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการแถลงเปิดตัว “ยุทธศาสตร์ต่อภูมิภาคอินโดแปซิฟิก” ของสาธารณรัฐเกาหลี โดยนายปาร์ค จิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และงานสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการแถลงเปิดตัว “ยุทธศาสตร์ต่อภูมิภาคอินโดแปซิฟิก” ของสาธารณรัฐเกาหลี โดยนายปาร์ค จิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และงานสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 ธ.ค. 2565

| 407 view

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 65 นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมการแถลงเปิดตัว “ยุทธศาสตร์ต่อภูมิภาคอินโดแปซิฟิก” ของสาธารณรัฐเกาหลี โดยนายปาร์ค จิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และงานสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ รู้สึกยินดีต่อ 3 วิสัยทัศน์ (อิสรภาพ สันติภาพ และความเจริญรุ่งเรือง) และ 3 หลักการความร่วมมือ (การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ความไว้เนื้อเชื่อใจ และการต่างตอบแทน) ของยุทธศาสตร์ดังกล่าว รวมทั้งยินดีที่ยุทธศาสตร์ให้ความสำคัญต่อความเป็นแกนกลางของอาเซียนและเอกสารมุมมองของอาเซียนต่อภูมิภาคอินโดแปซิฟิก ตลอดจนการเสริมสร้างความร่วมมือกับอาเซียนและประเทศในภูมิภาค สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมที่จะหารือเพิ่มเติมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องของสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อส่งเสริมความร่วมมือให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ