เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะนาย Kim Gheewhan ประธานบริหารของมูลนิธิเกาหลี (Korea Foundation - KF)

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะนาย Kim Gheewhan ประธานบริหารของมูลนิธิเกาหลี (Korea Foundation - KF)

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 มี.ค. 2566

| 334 view

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะนาย Kim Gheewhan ประธานบริหารของมูลนิธิเกาหลี (Korea Foundation - KF) และรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกิจกรรมของ KF เพื่อเสริมสร้างให้เกาหลีใต้และมิตรประเทศเข้าใจและชื่นชมมิติต่างๆ ทางวัฒนธรรมของกันและกัน ในการนี้ สองฝ่ายได้หารือแนวทางเพิ่มพูนความร่วมมือไทย-เกาหลีใต้ โดยเฉพาะในโอกาสที่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศจะครบรอบ 65 ปีในเดือนตุลาคม ศกนี้ โดย KF แสดงความพร้อมที่จะพิจารณาสนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงการใช้พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการในอาคารของ KF ต่อไปด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ