เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซลกับนายกเทศมนตรีนครกวางจู เสริมสร้างความร่วมมือรอบด้าน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซลกับนายกเทศมนตรีนครกวางจู เสริมสร้างความร่วมมือรอบด้าน

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 มิ.ย. 2567

| 157 view

เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๗ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซลหารือกับนายคัง คี-จัง นายกเทศมนตรีนครกวางจู เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือรอบด้านระหว่างไทยกับนครกวางจู โดยสนับสนุนการบ่มเพาะ startups การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงที่นครกวางจูมีความเชี่ยวชาญ อาทิ ด้าน AI และยานยนต์แห่งอนาคต (future mobility) ตลอดจนการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและ soft power ตามวิสัยทัศน์ Ignite Thailand ของรัฐบาลไทย

เอกอัครราชทูตฯ ขอบคุณนครกวางจูในการดูแลชุมชนและแรงงานไทยในพื้นที่เป็นอย่างดี และเชิญนายกเทศมนตรีคังฯ และผู้แทนนครกวางจูเข้าร่วมงานเทศกาลไทย Sawasdee Seoul Thai Festival: T-Pop Story ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ในโอกาสครบ ๖๕ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สาธารณรัฐเกาหลี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ