เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซลเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่องนโยบายมุ่งใต้ใหม่พลัสภายใต้หัวข้อ “นโยบายมุ่งใต้ใหม่พลัส: วิสัยทัศน์ ความคืบหน้า และอนาคต”

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซลเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่องนโยบายมุ่งใต้ใหม่พลัสภายใต้หัวข้อ “นโยบายมุ่งใต้ใหม่พลัส: วิสัยทัศน์ ความคืบหน้า และอนาคต”

9 ธ.ค. 2564

136 view

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2564 นางสาวรมณี คณานุรักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตและอุปทูตประเทศอาเซียนและอินเดียประจำสาธารณรัฐเกาหลีได้เข้าร่วมงานสัมมนาจัดโดยสถาบันนโยบายเศรษฐกิจนานาชาติแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Institute for International Economic Policy: KIEP) ภายใต้หัวข้อ “นโยบายมุ่งใต้ใหม่พลัส: วิสัยทัศน์ ความคืบหน้า และอนาคต” เพื่อเป็นเวทีหารือเกี่ยวกับการดำเนินการภายใต้นโยบายมุ่งใต้ใหม่ในระยะที่ผ่านมา และความคาดหวังของประเทศอาเซียนและอินเดียต่อการพัฒนาความร่วมมือกับสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้นโยบายดังกล่าวโดยเฉพาะภายใต้รัฐบาลใหม่ โดยเอกอัครราชทูตและอุปทูตประเทศอาเซียนได้ขอบคุณสาธารณรัฐเกาหลีที่ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องแก่อาเซียนในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ทั้งการสนับสนุนงบประมาณแก่กลไกอาเซียนต่าง ๆ เช่น COVID-19 ASEAN Response Fund และการบริจาควัคซีนและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และหวังที่จะพัฒนาความร่วมมือให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นอย่างรอบด้าน ทั้งในระดับประชาชนและการศึกษา การค้าการลงทุน และสาธารณสุขเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากวิกฤตโควิด-19 อย่างยั่งยืน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ