เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซลให้การต้อนรับอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและคณะ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซลให้การต้อนรับอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและคณะ

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ก.ย. 2566

| 814 view

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 66 นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ให้การต้อนรับและหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็นกับนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และคณะ เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ จุดแข็งด้านเศรษฐกิจ และประเด็นที่เกาหลีใต้ให้ความสำคัญ ตลอดจนศักยภาพของความร่วมมือไทย-เกาหลีใต้ด้านเศรษฐกิจ นางสาวชนัญญา พรรณรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล และนายกฤตวิทย์ มัธยมางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานบีโอไอประจำกรุงโซล เข้าร่วมหารือและให้ข้อมูลสถานะการค้า การลงทุน ระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ด้วย อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและคณะเดินทางมาพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเกาหลีใต้ระหว่าง 24-26 ส.ค. 66 เพื่อหารือความเป็นไปได้ในการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (Economic Partnership Agreement: EPA) ระหว่างไทยกับเกาหลีใต้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ