เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล กระชับความร่วมมือกับ National Asian Culture Center ส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในสาธารณรัฐเกาหลี

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล กระชับความร่วมมือกับ National Asian Culture Center ส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในสาธารณรัฐเกาหลี

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 มิ.ย. 2567

| 59 view

เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๗ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พบหารือกับนายคิม ซัง อ๊ก (Mr. Kim Sangug) อธ. (ฝ่ายบริหาร) ของ National Asian Culture Center (ACC) สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐเกาหลี ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ เรื่องแนวทางการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ให้เป็นที่รับรู้ในสาธารณรัฐเกาหลีมากขึ้น
นายคิมฯ ขอรับศิลปวัตถุแบบร่วมสมัยของไทยมาจัดแสดงที่ศูนย์ฯ ตลอดจนเชิญช่างศิลปไทยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการผลิตชิ้นงานทางวัฒนธรรมไทยภายในงาน "Future of Asian Crafts" ซึ่งจะจัดขึ้นในปี ๒๕๖๗ ในโอกาสครบรอบ ๓๕ ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี และปีแห่งการท่องเที่ยวไทย-สาธารณรัฐเกาหลี ค.ศ. ๒๐๒๓-๒๐๒๔

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ