เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ขอรับการสนับสนุนจากสำนักงบประมาณ และสำนักบริหารการคลัง ในโครงการปรับปรุงบริการกงสุล

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ขอรับการสนับสนุนจากสำนักงบประมาณ และสำนักบริหารการคลัง ในโครงการปรับปรุงบริการกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ค. 2567

| 112 view

เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๗ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง และสำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเดินทางมาราชการ ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยได้นำคณะฯ สำรวจอาคารสถานที่ให้บริการด้านการกงสุล ที่ค่อนข้างคับแคบ เพราะมีคนไทยเข้ามารับบริการจำนวน ๒๐๐-๓๐๐ คนในแต่ละวัน โดยเอกอัครราชทูตฯ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะฯ เพื่อปรับปรุงภารกิจด้านกงสุลทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว
จากนั้น ได้บรรยายสรุปภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ตามวิสัยทัศน์ Ignite Thailand และนโยบายส่งเสริม Soft Power ของรัฐบาลไทย โดยเน้นดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 3P เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างภาคเอกชนของ ทั้งสองประเทศ พัฒนาบริการด้านกงสุล และสนับสนุนการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในสาธารณรัฐเกาหลี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ