เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้ไปร่วมเป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานและซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งใหม่ของบริษัท KT&F ที่เมืองฮวาซอง

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้ไปร่วมเป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานและซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งใหม่ของบริษัท KT&F ที่เมืองฮวาซอง

24 ก.ย. 2563

455 view

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้ไปร่วมเป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานและซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งใหม่ของบริษัท KT&F ที่เมืองฮวาซอง พร้อมกับอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์ โดยซุปเปอร์มาร์เก็ตดังกล่าวจำหน่ายวัตถุดิบ เครื่องปรุงและสินค้าอาหารจากประเทศไทย ประเทศอาเซียน และสาธารณรัฐเกาหลี โดยนอกจากการจำหน่ายแล้วยังผลิตสินค้าบางส่วนภายในสาธารณรัฐเกาหลีด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ