เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พบหารือกับนายปัก ฮยอง-จุน นายกเทศมนตรีนครปูซาน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พบหารือกับนายปัก ฮยอง-จุน นายกเทศมนตรีนครปูซาน

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ก.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ส.ค. 2565

| 727 view
เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2564 นางสาวรมณี คณานุรักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้เข้าพบนายปัก ฮยอง-จุน นายกเทศมนตรีนครปูซาน เพื่อหารือเกี่ยวกับโอกาสในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับนครปูซาน ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือนนครปูซานเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาส่งเสริมการค้าการลงทุนที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จัดขึ้นสำหรับภาคธุรกิจในนครปูซาน โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งความประสงค์ของไทยที่จะดึงดูดการลงทุนเพิ่มเติมจากเกาหลีใต้ในด้านสาธารณสุข อุตสาหกรรมแห่งอนาคต และเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในยุคภายหลังโควิด-19 ซึ่งนายกเทศมนตรีนครปูซานรับที่จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเกาหลีใต้และนครปูซาน โดยนครปูซานเองก็มีวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะสีเขียวและส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในด้านพลังงานไฮโดรเจน เทคโนโลยีอัจฉริยะ และบริการด้านการแพทย์ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายในการดึงดูดการลงทุนของไทย นอกจากนี้ นครปูซานเป็นแหล่งผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อันดับ 1 ในเกาหลีใต้ และไทยก็เป็นฐานการผลิตอันดับ 1 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ จึงน่าจะมีศักยภาพที่จะขยายความร่วมมือระหว่างกันต่อไป ในช่วงท้ายของการหารือ นายกเทศมนตรีนครปูซานขอรับการสนับสนุนจากไทยในวาระที่นครปูซานลงสมัครเป็นเมืองเจ้าภาพจัดงาน 2030 World Expo ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ รับที่จะพิจารณา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ