เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พบหารือกับผู้นำชุมชนไทยในสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อสร้างชุมชนไทยที่เข้มแข็ง

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พบหารือกับผู้นำชุมชนไทยในสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อสร้างชุมชนไทยที่เข้มแข็ง

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 มิ.ย. 2567

| 156 view
เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล พบหารือกับกลุ่มผู้นำชุมชนไทยจากเมืองต่าง ๆ ในสาธารณรัฐเกาหลี ได้แก่ กรุงโซล นครอินชอน จ.คยองกีโด และ จ.ชุงชองนัม เรื่องแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนไทยในสาธารณรัฐเกาหลี การก่อตั้งสมาคมชาวไทยในสาธารณรัฐเกาหลี และการส่งเสริมให้แรงงานไทยเข้ามาทำงานอย่างถูกกฎหมาย ตลอดจนการเชิญชวนให้แรงงานไทยสมัครขอเปลี่ยนวีซ่าแรงงานไร้ทักษะฝีมือ (E-9) เป็นวีซ่าแรงงานมีทักษะฝีมือ (E-7-4) เพื่อรับสิทธิประโยชน์ระหว่างพำนักในสาธารณรัฐเกาหลีมากยิ่งขึ้น
เอกอัครราชทูตแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริการด้านกงสุล และย้ำว่าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซลพร้อมที่จะร่วมมือกับชุมชนไทยในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อไป
 
444957430_877851971056113_5974373272896100009_n 449111766_877851981056112_923658141662632563_n 449165360_877851991056111_5695285266460226662_n