เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พร้อมข้าราชการทีมประเทศไทย เยือนพื้นที่เขตปลอดทหาร

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พร้อมข้าราชการทีมประเทศไทย เยือนพื้นที่เขตปลอดทหาร

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 ก.ค. 2565

| 50 view

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล และหัวหน้านายทหารติดต่อประจำกองบัญชาการสหประชาชาติ ณ กรุงโซล พร้อมข้าราชการทีมประเทศไทยประจำสาธารณรัฐเกาหลี ได้รับฟังการบรรยายสรุปจากนาวาโท Andrew Tam หัวหน้าแผนกการฝึกอบรม คณะกรรมการสงบศึกทางทหาร (United Nations Command Military Armistice Commission—UNCMAC) เกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่เขตปลอดทหาร (Demilitarized Zone—DMZ) การปฏิบัติงานของ UNCMAC ในพื้นที่ความมั่นคงร่วม (Joint Security Area—JSA) และสถานการณ์ความมั่นคงในคาบสมุทรเกาหลี ในโอกาสที่ได้เดินทางไป DMZ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ