เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 พ.ค. 2567

| 226 view
เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๗ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อ นายยุน ซ็อก ย็อล ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ณ สำนักงานประธานาธิบดี กรุงโซล
ในช่วงการหารือ เอกอัครราชทูตฯ กล่าวถึงความสัมพันธ์พิเศษไทย-สาธารณรัฐเกาหลี จากการที่ไทยเป็นชาติแรกในเอเชียที่ส่งทหารเข้าร่วมรบในสงครามเกาหลีและแสดงความมุ่งมั่นในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยจะดำเนินการตามวิสัยทัศน์ IGNITE Thailand และนโยบายส่งเสริม Soft Power ของรัฐบาลไทย ผ่านยุทธศาสตร์ 3P ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ประกอบด้วย 1. EP (Economic Promotion) เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างไทย-เกาหลีใต้ 2. CP (Consular Protection) เพื่อพัฒนางานบริการกงสุลและคุ้มครองชาวไทย และ 3. SP (Soft Power) การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์กับสาธารณรัฐเกาหลี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ