เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งต่อกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งต่อกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 พ.ค. 2567

| 138 view
เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้เข้าพบและยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งต่อ นายคิม แท-จิน รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ด้านพิธีการทูต ณ กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อให้สามารถเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในสาธารณรัฐเกาหลีได้อย่างเป็นทางการ
 
ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-สาธารณรัฐเกาหลีอย่างรอบด้าน โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างกันภายในปีนี้ เสริมสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุน แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนดูแลและพัฒนาบริการด้านการกงสุลเพื่อให้คนไทยในสาธารณรัฐเกาหลีมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ