เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ย้ำบทบาทของไทยในการสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพบนคาบสมุทรเกาหลีกับปลัดกระทรวงรวมชาติ สาธารณรัฐเกาหลี

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ย้ำบทบาทของไทยในการสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพบนคาบสมุทรเกาหลีกับปลัดกระทรวงรวมชาติ สาธารณรัฐเกาหลี

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ก.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ก.ค. 2567

| 175 view

เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๗ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เข้าเยี่ยมคารวะนายมุน ซึง-ฮย็อน ปลัดกระทรวงรวมชาติ กลต. เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือไทย – สาธารณรัฐเกาหลี และบทบาทของไทยในการสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพบนคาบสมุทรเกาหลี

เอกอัครราชทูตฯ ได้ขอบคุณนายมุนฯ ที่ได้ช่วยผลักดันความคืบหน้าใน คสพ.ไทย-สาธารณรัฐเกาหลี อย่างเข้มแข็งในช่วงที่ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และได้ย้ำความมุ่งมั่นของไทยที่จะร่วมส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรื่องบนคาบสมุทรเกาหลีร่วมกับสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการเสริมสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคโดยรวม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ