เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ร่วมกับ Gwangju Tourism Organization ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนระหว่างไทยกับนครกวางจู

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ร่วมกับ Gwangju Tourism Organization ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนระหว่างไทยกับนครกวางจู

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 มิ.ย. 2567

| 341 view

เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๗ นายธานีแสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พบหารือกับ น.ส. คิม จิน-คัง ประธาน Gwangju Tourism Organization เพื่อหารือแนวทางการยกระดับความร่วมมือด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระหว่างไทยกับนครกวางจู โดยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว การเสริมสร้างการท่องเที่ยวในระดับชุมชนที่ยั่งยืน และการผลักดันการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนในระดับเยาวชนและการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ทั้งสองฝ่ายแสดงความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวไทย- สาธารณรัฐเกาหลี ผ่านการจัดเทศกาลทางวัฒนธรรมต่าง ๆ อาทิ เทศกาลไทย Sawasdee Seoul 2024 และ Gwangju Biennale

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ