เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและอาเซียนในสาธารณรัฐเกาหลีกับ ASEAN Culture House

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและอาเซียนในสาธารณรัฐเกาหลีกับ ASEAN Culture House

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 พ.ค. 2567

| 222 view
เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๗ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พบหารือกับนายอี อิน-ฮย็อก ผอ.ใหญ่ของ ASEAN Culture House (ACH) ณ นครปูซาน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและอาเซียน
ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะการเรียนการสอนภาษาไทย การเผยแพร่อาหารไทย และการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมของไทย รวมแนวทางการยกระดับความเชื่อมโยงระหว่างกันในระดับประชาชน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ