เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล หารือประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Hyundai Rotem

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล หารือประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Hyundai Rotem

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ม.ค. 2566

| 427 view

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 นายอี ยง-แบ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Hyundai Rotem ได้เข้าพบนายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่มหลักของบริษัทฯ ได้แก่ (1) รถถังและสินค้ายุทโธปกรณ์ (2) รถไฟความเร็วสูงและรถไฟฟ้าใต้ดิน และ (3) ระบบรางและสถานีไฮโดรเจน โดยมี พ.อ. นนทพล อัตตะนันทน์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก และ น.อ. พงษ์ชาติ พันธุ์ศรี ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ เข้าร่วมด้วย ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เน้นย้ำความสำคัญที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ให้กับการสร้างความเป็นหุ้นส่วนใหม่ ๆ ระหว่างภาคธุรกิจไทย-เกาหลีใต้ และแสดงความพร้อมสนับสนุนโอกาสความร่วมมือระหว่าง Hyundai Rotem กับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของไทยต่อไป รวมทั้งได้เชิญประธาน Hyundai Rotem พิจารณาเยือนไทยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ