เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล หารือโอกาสทางธุรกิจของบริษัท LS ELECTRIC ในประเทศไทย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล หารือโอกาสทางธุรกิจของบริษัท LS ELECTRIC ในประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 พ.ค. 2567

| 51 view

เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๗ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้พบหารือกับนายโช อุก-ดง รองประธาน (ตลาดเอเชียแปซิฟิก) บริษัท LS ELECTRIC เพื่อสำรวจโอกาสสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในไทย โดยนายโชฯ ได้แจ้งความสนใจของบริษัทฯ ที่จะริเริ่มธุรกิจในไทยในสาขาระบบกระจายไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงาน และระบบอัตโนมัติ ต่อยอดจากธุรกิจระบบอาณัติสัญญาณรถไฟที่ LS ELECTRIC ดำเนินอยู่แล้วในประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า ๒๐ ปี ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความพร้อมที่จะช่วยประสานงานเชื่อมโยง LS ELECTRIC กับบริษัทไทยที่สนใจเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบพลังงานสะอาดในไทยต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ