เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล หารือ National Asian Culture Centre ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในสาธารณรัฐเกาหลี

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล หารือ National Asian Culture Centre ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในสาธารณรัฐเกาหลี

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 มิ.ย. 2567

| 220 view

เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๗ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พบหารือกับนายคิม ซัน-กุก ผู้อำนวยการใหญ่ของ National Asian Culture Centre (ACC) ณ นครกวางจู เรื่องการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในสาธารณรัฐเกาหลี อาทิ การสนับสนุนสิ่งของเกี่ยวกับประเทศไทยจัดแสดงในห้องนิทรรศการของ ACC การดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนศิลปินระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี

เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมชมนิทรรศการต่าง ๆ ของ ACC ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดแสดงนิทรรศการ “A World Unveiled by Monsoon: Port Cities of Southeast Asia”

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ