เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เข้าเยี่ยมคารวะประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี-ไทย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เข้าเยี่ยมคารวะประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี-ไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ธ.ค. 2565

| 446 view

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายยุน โฮ-จุง สมาชิกรัฐสภาเกาหลีใต้ (พรรค Democratic Party) ประจำเมืองกูรี จังหวัดคยองกี และประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา สาธารณรัฐเกาหลี-ไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างสมาชิกรัฐสภาไทย-เกาหลีใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โดยที่ปี 2566 เป็นโอกาสครบรอบ 30 ปี การจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหว่างทั้งสองฝ่าย และครบรอบ 65 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เกาหลีใต้ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศของเกาหลีใต้ ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของนายยุนฯ ในฐานะสมาชิกคณะกรรมาธิการด้านการต่างประเทศและการรวมชาติ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ