เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เป็นประธานการประชุมอาสาสมัครแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลีแบบออนไลน์ 

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เป็นประธานการประชุมอาสาสมัครแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลีแบบออนไลน์ 

12 เม.ย. 2564

267 view

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2564 นางสาวรมณี คณานุรักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้เป็นประธานการประชุมอาสาสมัครแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลีแบบออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานแรงงานประจำกรุงโซล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข้อมูลใหม่เกี่ยวกับการสำรองคิวทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบระยะยาว 6 เดือน หรือ 1 ปี เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับคิว ทำหนังสือเดินทางโดยทั่วถึง และการลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับคนไทยตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป  โดยจะได้รับการลดระยะเวลากักตัวจากเดิม 14 วัน เหลือไม่น้อยกว่า 10 วัน และสำหรับคนที่มีหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนจากสาธารณรัฐเกาหลีอาจได้รับการพิจารณาให้กักตัว ไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยเงื่อนไขดังกล่าวจะครอบคลุมเฉพาะผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ตามประเภทวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) หรือกระทรวงสาธารสุขของไทย ครบถ้วน ไม่ต่ำกว่า 14 วัน ก่อนวันเดินทาง 

(สามารถ download  ข้อมูลประกอบได้ที่ด้านล่าง)  

Slide1

Slide2

  Slide3

  Slide4

  Slide5

  Slide6

  Slide7

  Slide8

  Slide9

  Slide10

  Slide11  

Slide12

Slide13

  Slide14  

Slide15 

Slide16

  Slide17

  Slide18

  Slide19

  Slide20

  Slide21

  Slide22

  Slide23

  Slide24

  Slide25

  Slide26

  Slide27

  Slide28

  Slide29

  Slide30

  Slide31  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

Passport_and_COE.pdf