เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 พ.ค. 2567

| 136 view

เมื่อวันที่ ๓ พฤษถาคม ๒๕๖๗ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยมีนายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เป็นประธาน โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทย พร้อมคู่สมรส เข้าร่วมพิธีฯ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ